Chậu lavabo rửa mặt

Chậu lavabo rửa mặt đá cuội

Chậu rửa bằng đá cuội được khai thác từ những cục đá tự nhiên ngoài suối, sông, hồ và được người thợ khoét rỗng lòng tạo thành sản phẩm

Trả lời