1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Kho không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Mục đích là chăm sóc và bảo hành sản phẩm

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà khobuontongnoithat.vn thu thập bao gồm:

Họ và tên:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ

Tên sản phẩm:

Số lượng:

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Kho sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

– Kho có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới

– Ngoài ra, Kho sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, Kho chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về   hotro@khobuontongnoithat.vn

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Kho Buôn Tổng Nội Thất Miền Nam

Địa chỉ: 63 Trần Não, An Khánh, Tp Thủ Đức

Điện thoại:  0865670002

Website: khobuontongnoithat.vn

Email: hotro@khobuontongnoithat.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Kho không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi:  hotro@khobuontongnoithat.vn hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về  0865670002

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Tại khobuontongnoithat.vn , việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật khobuontongnoithat.vn cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. khobuontongnoithat.vn cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

 

khobuontongnoithat.vn hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của khobuontongnoithat.vn , vui lòng liên hệ qua số hotline  0865670002  hoặc email: hotro@khobuontongnoithat.vn